Tüketiciler için cayma hakkı

(Tüketici, ağırlıklı olarak ticari olmayan veya serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir).

İptal politikası

Cayma hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, tarihten itibaren on dört gündür,

  • Tek tip bir siparişin parçası olarak bir veya daha fazla mal sipariş ettiyseniz ve bunlar tek tip olarak teslim edildiyse veya edilecekse, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı veya teslim aldığı veya
  • sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları teslim aldığı veya tek bir siparişin parçası olarak birden fazla mal sipariş ettiyseniz ve bunlar ayrı ayrı teslim edildiyse, son malları teslim aldığı gün veya
  • birden fazla kısmi sevkiyat veya parça halinde teslim edilen mallar sipariş ettiyseniz, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son kısmi sevkiyatı veya son parçayı teslim aldığı gün veya
  • Malların belirli bir süre boyunca düzenli olarak teslim edilmesine ilişkin bir sözleşme imzalamış olmanız koşuluyla, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın ilk malları teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği tarih.

Cayma hakkınızı kullanmak için, bizi (bpc specialties GmbH, Erlenstraße 65, 46149 Oberhausen, Almanya, telefon numarası: +49.208.778909-26, e-posta adresi: ob@bpc-specialties.de) bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup, e-posta) bilgilendirmeniz gerekir. Bu amaçla ekteki model cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden caydığınıza dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde size geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır.

Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha önceyse) geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirseniz son teslim tarihine uymuş olursunuz.

Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tarafınızdan karşılanacaktır.

Malların değerindeki herhangi bir kaybı, yalnızca bu değer kaybı malların kalitesinin, özelliklerinin ve işleyişinin test edilmesi için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa ödemek zorundasınız.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).

- Bir

bpc specialties GmbH, Erlenstraße 65, 46149 Oberhausen, Almanya, telefon numarası: +49.208.778909-26, e-posta adresi: ob@bpc-specialties.de

- Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz

- (*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı

- Tüketici(ler)in adı

- Tüketici(ler)in adresi

- Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)

- Tarih

___________
(*) Uygulanamadığı yerlerde silin.